Tunnevyöhyketerapia

Tunnevyöhyketerapia (TVT®)

Apua itsensä ymmärtämiseen ja kehon kiputiloihin.

Hoidossa etsitään terapeutin avulla syy-seuraussuhde vaivaan ja vapautetaan se lempeällä hieronnalla kehosta, jolloin ajattelun ja tunteiden kautta oivallamme itse ongelmamme alkuperän ja näin keho pääsee parantumaan ja päästämään irti sitä lukitsevista ajatusmalleista ja tunnetraumoista. Terapeutti kulkee rinnallasi tukien, kehoa avaten ja kysymällä kysymyksiä, jotka saattavat auttaa sinua löytämään vastaukset itsestäsi.

  • Masennus, burnout
  • Ahdistus
  • Riippuvuudet
  • Epämääräinen olo, huono vointi
  • Levottomuus, rauhattomuus
  • Lapsettomuus, endometrioosi
  • Fyysiset ja psyykkiset kiputilat

Hoidolla pyritään palauttamaan nämä psykologiset perimät niistä vapautumiseksi tunnepuheella, sekä koko kehon hieronnalla, jolloin keholle annetaan viesti trauman irtipäästämisestä. Kun tunnemielessä päästämme myös irti, tiedostamalla ja oivaltamalla syy-seuraussuhteen, alkaa kehon ja mielen eheytyminen ja paraneminen.

TVT:ssa fyysinen hoito on samanlaista, kuin vyöhyketerapiassa. Mukaan otetaan vain elämänkaaressa tapahtuneet asiat ja katsotaan miten ne vaikuttavat tähän hetkeen. Terapeutti ei anna valmiita vastauksia, vaan esittää kysymyksiä sinulle, joihin voit halutessasi etsiä vastauksia sydämestäsi. Monesti suurimmat oivallukset tulevat vasta hoidon jälkeisinä päiviniä, monesti myös unissa, jotka hoitojen myötä lisääntyvät. Terapeutin tehtävänä on olla sinun tukena matkalla itseesi, vierellä kulkijana. Saat työkaluja, joilla pääset purkamaan tunteitasi, silloin kun olet itse siihen valmis. Mitään ei tarvitse tehdä tai sanoa, mikä ei itsestä tunnu hyvältä tai tarpeelliselta siinä hetkessä. Hoidot etenevät siis sinun määrittämässä tahdissa. 

Lisää tunnevyöhyketerapia koulutuksesta ja hoitomuodosta Kairon instituutin sivuilta.

Tunnevyöhyketerapeuttisen hoidon eteneminen

Aluksi keskustelemme tästä hetkestä, eli mikä on sen hetken hoidon tavoite. Hieronta koko keholta (1h 30min) ja apuna hoidoissa käytetään tarvittaessa korvakuulia, jotka painavat korvien akupisteitä ja hoitavat kehoa. Kehoa hoidetaan kauttaaltaan, kulloinkin yksilöllisesti sen vaatimista paikoista.

Hoito sopii kaikille iästä riippumatta, ja antaa erinomaista apua mm. erilaisiin (sekä epämääräisiin) kipu-, pelko- ja ahdistustiloihin, paniikkihäiriöön, stressiin ja unettomuuteen. Kuten myös erilaiset krooniset ja akuutit vaivat ja sairaudet: mm. astma, allergia, atopia, ihottumat, migreenit, päänsäryt, nivelkivut, skolioosi.

Kokonaisvaltainen hyöty tunnevyöhyketerapialla

Hoitoja voi ottaa vain ennaltaehkäisevästi myös! Anna itsellesi paras palvelus ja anna kehollesi mahdollisuus olla terve ja tasapainoinen. Lisäksi vaivojen ja oireiden katoamisen myötä, tehokas ja intensiivinen hoitojakso TVT-hoidolla johtaa lopulta moniin muihinkin asioihin.

- Itsetunnon kasvaminen; Olen arvokas ja rakastettava ihminen juuri tällaisena
- Tunnetietoisuus lisääntyy; Miten käsittelen tunteitani
- Oma identiteetti vahvistuu; Millainen minä olen
- Löytyy oma tahto; Osaan sanoa EI ja KYLLÄ oikeissa tilanteissa
- Oman sydämen äänen kuunteleminen vahvistuu; Oma elämäntarkoituksen löytäminen
- Mielen ja kehon tasapaino; lopulta itsestä löytyy ilo, rakkaus, rauha, totuus ja anteeksianto


ELÄMÄ ON PROSESSI, 

jonka osallisia me kaikki olemme

Kunnioittakaamme toinen toistemme prosesseja, ja pitäkäämme hyvää huolta omistamme

Elämä antaa kaikki mahdollisuudet sille, joka uskaltaa ne kohdata

Älkäämme koskaan yrittäkö lukea ja tulkita toisen ihmisen elämää hänen ohitseen, sillä vain hän voi tietää totuuden itsestään

Terapeutti auttaa tässä totuuden etsinnässä eikä tee koskaan mitään muuta

Vapaus on kaiken terapeuttisen viisauden syvin lähtökohta ja arvo. Totuus ja rakkaus elävät vapaudessa

TÄSSÄ ON KOKO TERAPEUTTINEN ETIIKKA